Inšpekcia - Revízia

Revízia sa zameriava:
 • Na posúdenie celkového stavu regálov, na odhalenie možného poškodenia komponentov regálov

 • Na kontrolu stability regálov

 • Na kontrolu všetkých komponentov regálov, najmä zabezpečovacích a bezpečnostných prvkov

 • Na pevnosť skrutkových spojov regálov

 • Na úplnosť a správnosť bezpečnostného a technického značenia regálov

Rozsah revízie
 • Vizuálna kontrolná prehliadka regálov

 • Nalepenie kontrolného štítku na regály

 • Vypracovanie zápisu o vykonanej kontrolnej prehliadke + oboznámenie kompetentnej osoby s výsledným stavom (všetko priamo na mieste)

 • Vypracovanie revízneho protokolu (na základe písomnej zápisnice) a jeho doručenie kompetentnej osobe

 • Vyhotovenie prípadnej ponuky na odstránenie závad a poškodení

 • Vyhotovenie chýbajúceho alebo nového označenia regálov

Opravy

Opravu štandardných dielov vykonávame po dohode do niekoľkých dní. Za týmto účelom disponujeme v Trenčianskych Bohuslaviciach skladom dielov všetkých typov nami dodávaných regálových systémov.

Výmena poškozených komponentov

Podľa vyššie uvedenej normy STN EN 15635 - uvádzame plné znenie bodu 9.7.1. – výmena poškodených komponentov: „Opravy poškodených komponentov nie sú povolené, pokiaľ nie sú schválené dodávateľom zariadenia. Poznámka: Poškodené komponenty musia byť vymenené, nie opravené, nakoľko pri za studena tvarovaných materiálov je zložitá kontrola kvality“. Vyhlasujeme, že súhlas k oprave poškodených dielov neudeľujeme.

Servis regálů PROMAN

Servis

Ivan Masár + 421 903 703 227
Lukáš Rusnák + 421 903 212 543
Milan Kováč + 421 911 850 200
Martin Strapatý +421 911 441 401