Certifikáty PROMAN

Politika kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Hlavnou činnosťou spoločnosti PROMAN s.r.o. je projekčne - dodávateľská činnosť v odbore skladovej a manipulačnej techniky vrátane záručného a pozáručného servisu

Politika kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnosti je súčasťou obchodnej politiky. Zámerom je trvalé zlepšovanie kvality našich výrobkov a výkonov v prospech našich zákazníkov v súlade s podmienkami šetrného správania k životnému prostrediu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Politika kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Spolupracujeme so zákazníkom komplexne od projektu až po odovzdanie do prevádzky. Po každom roku prevádzky vykonávame kontrolné prehliadky systému a následný servis.
  • Zvyšovanie prestíže a formovaní povedomia o firme PROMAN s.r.o. medzi zákazníkmi zabezpečujeme kvalitou našich dodávok.
  • Všetci zamestnanci pracujú s vedomím, že sme tu pre zákazníka a nie opačne.
  • Spoločnosť si váži svojich zamestnancov a vytvára pre nich príjemné pracovné podmienky tak, aby sa zamestnanie v spoločnosti stalo prestížnou záležitosťou.
  • Požiadavky v oblasti kvality, bezpečnosti výrobkov, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce vyžadujeme aj od našich dodávateľov. Preferujeme dlhodobé vzájomne výhodné vzťahy založené na spolupráci, serióznosti a spoľahlivosti.
  • Vedenie spoločnosti motivuje pracovníkov k ochrane životného prostredia a plnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä v rámci ich pracovných povinností a zároveň motivuje externých spolupracovníkov k ochrane životného prostredia a dodržiavanie zásad bezpečnosti práce.
  • Vedenie spoločnosti svojim prístupom podporuje rozvoj regiónu.
  • Dodržujeme všetky príslušné predpisy v oblasti environmentálneho práva, bezpečnosti práce a ďalšie súvisiace legislatívne predpisy vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti.
  • Spoločnosť neustále zlepšuje ochranu životného prostredia spoločnosti v rámci meniacich sa vonkajších podmienok a vytvára podmienky pre prevenciu znečisťovania životného prostredia.
  • Spoločnosť dôsledne realizuje prevenciu vzniku pracovných úrazov a poškodenia zdravia zamestnancov vychádzajúcich z našich pracovných činností.
  • Spoločnosť neustále zlepšuje technické vybavenie a udržiava sa v bezpečnom stave.
  • Spoločnosť dôsledne realizuje hospodárna a preventívne opatrenia v oblasti spotreby energie a surovín (pohonných hmôt), vzniku, zhodnocovania a likvidácie odpadov.
  • Všetci zamestnanci predchádza vzniku havarijných situácií a pracovných úrazov.
  • Spoločnosť je environmentálne transparentné voči verejnosti.
  •  

Certifikáty ISO

ISO 9001

ISO 9001:2015

ISO 14001

ISO 14001:2015

ISO 45001

ISO 45001:2018

Certifikáty - Technický skúšobný ústav Piešťany

Paletové regály

Policové regály

Policové regály

Konzolové regály

Oceľové plošiny